Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Distriktskontorene

LO Stat har sju distriktskontorer over hele landet. Her koordineres LO Stats lokale virksomhet.

Distriktssekretærene skal drive faglig virksomhet i samarbeid med LO Stat sentralt, forbundene og lokale organisasjonsledd.

Distriktssekretærene møter i styre- og arbeidsutvalg med tale- og forslagsrett.

Finnmark og Troms
Distriktskontor i Tromsø.
Adresse: LO Stat Tromsø, Storgata 142, 9292 TROMSØ
Distriktssekretær: Anne Birgit Nilsen

Nordland
Distriktskontor i Bodø.
Adresse: LO Stat Bodø, Nyholmsgata 15, 8005 BODØ
Distriktssekretær: Ann-Kristin Moldjord

Trøndelag og Møre og Romsdal
Distriktskontor i Trondheim
Adresse: LO Stat Trondheim, Olav Tryggvassonsgt. 5, 7011 TRONDHEIM
Distriktssekretær: Lars Børseth

Hordaland og Sogn og Fjordane
Distriktskontor i Bergen
Adresse: LO Stat Bergen, Teatergaten 34, 5010 BERGEN
Distriktssekretær: Merethe Engstrøm

Rogaland og Agderfylkene
Distriktskontor i Stavanger.
Adresse: LO Stat Stavanger, Folkets Hus, Løkkenveien 22, 4008 STAVANGER
Distriktssekretær: Odd Helge Henriksen

Telemark, Vestfold, Østfold og Buskerud
Distriktskontor i Sarpsborg.
Adresse: LO Stat Sarpsborg, Strandgt. 9, 1724 SARPSBORG
Distriktssekretær: Vidar-Lorang Larsen

Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland
Distriktskontor på Hamar.
Adresse:  LO Stat Hamar, Folkets hus,
Torggata 91 Postboks 4459, Bedriftssenteret, 2326 HAMAR
Distriktssekretær: Arild Kjempekjenn

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no