Hurtiglenker

Søk

Statsansatte henger etter på lønn

De foreløpige 2017-tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU), som kom i dag, viser at statsansatte henger etter i lønnsutvikling. - Dette får betydning for våre krav i årets hovedoppgjør, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Statens personaldirektør, Gisle Norheim (i forgrunnen) og LO Stats leder, Egil André Aas, står langt i fra hverandre på forhandlingenes første dag.
ETTERSLEP: Når LO Stat-leder Egil André Aas møter statens personaldirektør, Gisle Norheim (i forgrunnen) seinere i vår, har han med seg tall som viser at statsansatte henger etter lønnsmessig.

Les TBU-rapporten her:

TBU-tallene er de viktigste grunnlagstallene foran hvert tariffoppgjør. Og selv om dagens rapport kalles "foreløpig", vil den endelige rapporten som kommer seinere i vår neppe by på store endringer.

Årslønnsveksten fra 2016 til 2017 er foreløpig beregnet til 2½ prosent for industriarbeidere, til 2½ prosent for industrifunksjonærer og til 2½ prosent for industrien samlet i NHO-bedrifter.

I de største forhandlingsområdene har Beregningsutvalget beregnet årslønnsveksten fra 2016 til 2017 til 2½ prosent i gjennomsnitt. Dette gjelder også Spekter-området, hvor LO Stat har flertallet av sine medlemmer. Anslagene for de øvrige forhandlingsområdene er nær dette. Det eneste området som skiller seg ut, er staten, med sine 2,3 prosent.

- Tallene bekrefter noe vi har hatt mistanke om siden oppgjøret i fjor; statsansatte henger etter. Det er fortsatt en stund til årets oppgjør innledes, men disse tallene gir oss gode argumenter for å kreve et solid lønnsløft for våre medlemmer i årets hovedoppgjør, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Lønnsoverhenget til 2018 er foreløpig beregnet til 1,1 prosent i industrien samlet i NHO-området. I staten er overhenget beregnet til 0,7 prosent: I Spekterbedriftene (utenom helseforetakene) er overhenget beregnet til 0,6 prosent mens det i helseforetakene er beregnet til 0,9 prosent.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no