Hurtiglenker

Søk

Samling i Trøndelag

LO Stat Sør-Trøndelag og LO Stat Nord-Trøndelag ble 9.januar historie. Trøndelag er det nye navnet etter at trønderne samlet seg.

Trøndelag arbeidsutvalg
SAMLING: Fylkesutvalgene i Nord- og Sør-Trøndelag er blitt til ett. Og har fått seg nytt arbeidsutvalg.

Med virkning fra 1.januar 2018 ble trøndelagsfylkene sammenslått til et felles Trøndelag. I 2017 har mye av arbeidet til LO Stat i Sør- og Nord-Trøndelag bestått i å forberede seg på denne overgangen.

I følge vedtektene skal LO Stat ha et fylkesutvalg i hvert fylke, og i praksis tilsier dette en nedleggelse av to fylkesutvalg og opprettelse av et nytt. LO Stats forbund i Trøndelag har også hatt en gjennomgang av både medlemstall og representasjon, og har sendt inn ny oppnevning av representanter i det nye fylkesutvalget.

På årsmøtet ble det også valgt nytt arbeidsutvalg, som består av Solveig Gangstad FO (leder), Børge Tingstad Fagforbundet, Stig Garberg-Johnsen NTL, og Elin Austmo Fagforbundet.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no