Hurtiglenker

Søk

Nå kan du melde deg på pensjonskonferanser i Sogndal og Mo i Rana

Lurer du på hva ny offentlig tjenestepensjon betyr? Her får du de viktigste svarene. LO, LO Stat og LO kommune inviterer til konferanser om ny offentlig tjenestepensjon i Sogndal og Mo I Rana.

Et eksempel på forskjellene mellom eksisterende og ny pensjonsordning.

Sogndal 4. mai

Mo i Rana 9. mai

Søk permisjon.

Målgruppen er tillitsvalgte og medlemmer i staten, kommunen og alle Spekter-virksomheter som har medlemskap i SPK eller KLP. Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter:

  • Hovedavtalen i Spekter: § 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26. pkt. b (medlemmer)
  • Hovedavtalen i staten: § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer)
  • Hovedavtalen i KS: Del B § 3-6
  • Hovedavtalen i Oslo kommune § 16 pkt. e og g.
  • Billigste reisemåte dekkes, og det vil bli enkel servering.

Anbefaler ny offentlig pensjon.

3. mars ble regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne enige om en ny pensjonsløsning for offentlig sektor. Forhandlingsutvalgene i LO Stat og LO Kommune har anbefalt resultatet og vil i løpet av våren sende forslaget ut til uravstemning blant medlemmene. På denne konferansen ønsker vi å presentere detaljene i forslaget for tillitsvalgte og samtidig berede grunnen for uravstemningen.

Les mer om ny offentlig tjenestepensjon her

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no