Hurtiglenker

Søk

Lønnsnemd etter streiken for pensjon til alle i sykehusene flyttes til 5. og 7. november

Først var Rikslønnsnemda brammet til 8. og 9. oktober. Men hva skjer egentlig ved tungen lønnsnemd? LO Stat varslet at streiken for pensjon til alle i sykehusene ville bli trappet opp fra mandag 24. juni, og 516 medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Creo og EL og IT-forbundet ville være i streik. Dagen før grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemd.

LØNNSNEMD: Arbeidsminister Anniken Hauglie varslet 23. juni tvungen lønnsnemd i streiken for pensjon til alle i sykehusene.
LØNNSNEMD: Arbeidsminister Anniken Hauglie varslet 23. juni tvungen lønnsnemd i streiken for pensjon til alle i sykehusene.

Etter dette må Stortingets flertall ved lov vedta bruk av tvungen lønnsnemd. Saken overlates deretter til Rikslønnsnemnda som avgjør arbeidskonflikten. Nemndas kjennelse får virkning som tariffavtale mellom parteneSaken overlates deretter til Rikslønnsnemnda som avgjør utfallet av streiken. Nemndas kjennelse får virkning som ny tariffavtale mellom LO Stat og Spekter. 

Rikslønnsnemnda skal være et upartisk, objektivt og uavhengig organ. Rikslønnsnemda behandler streiken som en rettsak. LO Stat og Spekter kan komme med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling. Nemnda kan også selv innhente nødvendige tilleggsopplysninger.

Behandles 5. og 7. november.

Når saken blir behandlet skal advokater fra begge sider prosedere. Rikslønnsnemda har berammet saken 5. og 7. november i Arbeidsretten til forhandlinger. Nemda vil da høre på argumenter fra begge sider. For LO Stats del vil vi argumentere for forbundenes krav inn i Sykehusoppgjøret. Deretter trekker nemda seg tilbake og avgir kjennelse. Det kan ta en stund.

LOs advokater fører saken.

LO juridiske avdeling ved advokat Imran Haider og advokat Lornst Nagelhus vil føre saken på vegne av de streikende.

Rikslønnsnemnda er sammensatt av faste medlemmene stemmerett. Sammensetningen blir som følger: 

  • Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, (leder) 
  • Dr. juris Gøril Bjerkan,
  • Seniorforsker Erling Barth,
  • 1. nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik,
  • Representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:
  • Forhandlingsdirektør Rolf Negård,
  • Partene LO Stat og Spekter oppnevner hver sin representant

 

Les mer om streiken for pensjon til alle i sykehhusene her.

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no