Hurtiglenker

Søk

  • LO Stat der du bor

    LO Stats distriktskontorer, distriktssekretærer og fylkesutvalg over hele landet.

  • Om LO Stat

    Kontaktinformasjon, personomtaler, valgte organer, vedtekter og historikk.

  • Våre forbund

    En oversikt over hvilke forbund som er tilsluttet LO Stat.

Lærte om lover og avtaler

Hausten er ein aktiv periode for LO Stat sine distriktssekretærer her på Sørmarka. Denne veka vart grunnkurs i «Lover og avtaler i Staten» arrangert med 25 deltakarar.

Formålet med grunnkurset, er å gje tillitsvalte og medlemmar kunnskap om viktige lover og avtalar i Staten.

To av deltakarane; Monica O. Henriksen frå Bufetat og Kjetil Larsen frå NAV, slår fast at dei har hatt godt utbytte av kurset.

Kjetil seier at sjølv om kurset går over 5 dagar og det er lange dagar, er det viktig å bruke denne tida for å kunne lære og forstå dette avtaleverket.

Monica meiner at å lære om samanhengen mellom lover og avtaler er viktig for vervet som tillitsvalt og vere trygg i denne rolla.

Begge seier at det som er mest positivt i tillegg til læring, er utveksling av erfaring blant alle som deltar på kurset. Her er det tillitsvalte frå Forsvaret, Bufetat, fengsel og Statens Vegvesen for å nemne nokon av dei. Kjetil seier at han opplever at dei fleste er i omstilling og at det har vert ei lærerik erfaringsutveksling desse dagane.

Begge vil reise heim med betre innblikk i avtaleverk, nyttig erfaringsutveksling som dei kan nytta i sine verv og nye venner.

Her kan du lese meir om LO Stat sin kursverksemd

KURSDELTAKARAR: Monica O. Henriksen frå Bufetat og Kjetil Larsen frå NAV

 

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no