Hurtiglenker

Søk

Hovedavtaleforhandlinger starter i dag  

Forhandlingene om ny Hovedavtale i staten innledes i dag. LO Stat har et klart mål om å styrke dagens avtale.

Hovedavtalen kalles gjerne «arbeidslivet grunnlov» og er på mange måter det.
 
- Hovedavtalen er en av bærebjelkene i den norske modellen. I Hovedavtalen slås det fast at staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått avtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Derfor er disse forhandlingene så viktig, sa LO Stat-leder Egil André Aas før han gikk inn til forhandlingene med staten sammen med Pål N. Arnesen (YS), Guro Elisabeth Lind (Unio) og Anders Kvam (Akademikerne). 
Han ønsket ikke å være mer detaljert rundt LO Stats krav. 
- Arbeidsgiver skal få dem først. Sånn må det være, slo Aas fast.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no