Hurtiglenker

Søk

Fare for streik i bussbransjen

I dag, 17. april 2016 ble det brudd i forhandlingene om Bussbransjeavtalen. Oppgjøret går nå til mekling. Dermed faren stor for at over 10.000 bussjåfører går ut streik fra begynnelsen av mai. Arbeidsgiverne står ikke ved sin avtale om lønn på linje med industrien, samt at med deres krav vil sette trafikksikkerten i fare.

- Vi er skuffet over at arbeidsgiverne heller ikke denne gang, har evne eller vilje til å forhandle fram en løsning, sier Dag-Einar Sivertsen, forhandlingsleder og 2. nestleder  i Norsk Transportarbeiderforbund.
- Vi er skuffet over at arbeidsgiverne heller ikke denne gang, har evne eller vilje til å forhandle fram en løsning, sier Dag-Einar Sivertsen, forhandlingsleder og 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

- Vi har ikke fått noe seriøst økonomisk tilbud. Arbeidsgiverne løper fra enigheten vi har hatt siden 2007 om at bussjåførene skal ha en lønn på linje med industrien. Videre kunne vi ikke være med på arbeidsgivernes krav som vi mener vil sette trafikksikkerheten i fare både for sjåførene, passasjerene og andre som ferdes på veiene, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund.

Han er forhandlingsleder for LO-forbundene som er en del av bussbranjeavtalen. Forhandlingene foregår mellom LO og NHO/Spekter. Yrkestrafikkforbundet i YS er også en del av forhandlingene.

Riksmekleren i år igjen
- Vi er skuffet over at arbeidsgiverne heller ikke denne gang, har evne eller vilje til å forhandle fram en løsning. Siden denne avtalen ble opprettet i 2008 har vi måtte gått til Riksmekleren. Erfaringene fra tidligere meklinger, viser at arbeidsgiverne har mye mer å gå på enn de har vist i forhandlingene. Arbeidsgivernes holdninger undergraver forhandlingsinstituttet. Det kan ikke være slik at tarifforhandlinger bare er et spill for galleriet for å flytte oppgjør inn i mekling, sier Dag-Einar Sivertsen.

Plassoppsigelse blir nå levert Riksmekleren, og det ligger an til mekling i perioden 2. - 4. mai. Dette kommer til å bli krevende dager da det etter forhandlingene må kunne konstateres at partene står svært langt fra hverandre. Fører ikke meklingen fram, blir det streik.

 

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no