Hurtiglenker

Søk

Avtalen er fleksibel nok

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å utvide dagens fleksitidsavtale, noe LO Stat har sagt nei til. - Vi er ikke motstandere av fleksibel arbeidstid, men mener gjeldende avtale er fleksibel nok, sier Randi Stensaker, sekretær i LO Stat.

EN GOD AVTALE: LO Stats Randi Stensaker omfavner Hovedtariffavtalen i staten. Hun avviser kontant Akademikernes ønske om endringer. Foto: Kristian Brustad
FLEKSIBELT NOK: Dagens fleksitidsavtale er god nok, mener Randi Stensaker og LO Stat.

I forhandlingene, som ble avsluttet uten enighet, kom staten med et forslag til ny avtale. I dag er kjernetiden, arbeidstiden hvor alle ansatte må være til stede på jobb, fra 09.00–14.30. Den ytre arbeidstid, som arbeidstakeren selv kan bestemme er mellom 07.00 og 0900 og mellom 1430 og 20.00. Staten vil utvide fleksitiden med en time i hver ende (06.00-0900 og 1430-21.00)

- Vi har ikke mottatt krav fra våre medlemmer om endringer i dagens avtale, forteller Stensaker.

- Vi har tvert i mot fått tilbakemeldinger om at fleksitid blir benyttet der det egentlig skal være pålagt overtid. Vi har også fått tilbakemeldinger om medlemmer som får strøket opparbeidet plusstid, når de passerer den øvre grensen, uten at de har fått muligheten til å ta ut avspasering. Arbeidsgiverne er flinke til å legge opp til fleksibel arbeidstid, men er mindre opptatt av å legge til rette for avspasering av opparbeidet plusstid, sier hun.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no