Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Støtteerklæring til de streikende fra LO Stats sommerkonferanse i Kristiansand

LO Stat sommerkonferanse i Agder mener det er urettferdig at de med mindre enn 20 prosent stilling ikke skal tjene opp tjenestepensjon. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav vi støtter. 

Vi vet at dette i hovedsak handler om kvinner og at de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse ansatte ikke skal tjene opp pensjon. 
75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Konferansen er skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å imøtekomme kravet om likebehandling av sine lavest lønte ansatte.
Vi støtter dere i streiken.   


 


 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no