Hurtiglenker

Søk

Du er her:

MIN OG DIN STAT

Regjeringen har for kort tid siden lagt fram en melding om ulikheter i Norge. Vi kaller det heller "forskjellsmeldingen" fra regjeringen Solberg.

Denne regjering har, med sine ostehøvelkutt, skapt flere og større forskjeller. Dette har de gjort ved å ta fra de som har lite og gitt til de rike, altså en omvendt «robinhood»-politikk. De svake i samfunnet blir rammet! Har du lite klarer du deg med mindre virker det som denne regjering tenker, mens de som er vant med mye penger godt kan trenge mer.

Mens landets elite får kutt i sin skatt, opplever vi andre kutt i velferdsordninger og goder knyttet til helse og omsorg. Eller kutt i barnetillegget til uføre, kutt i tilbudet svaksynte, sykelønn, avklaringspenger, fysioterapi til trengende osv.

Det kuttes i det små, for at det ikke skal merkes så mye. Men legges alle kuttene sammen er det store kutt som blir gjort. Det er blitt flere fattige, eller flere personer som har mindre å rutte med, enn det som det har vært tidligere. Dette er det ingen grunn å være stolt av for dere som sitter med styringen i landet.

Skam dere regjering! Slutt med kuttene dere holder på med og la folk få et verdig liv enten de er i jobb eller trenger støtte fra det offentlige.

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no