Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Egil André Aas

leder
Mobil: 928 40 455

Egil André Aas (f. 1966) ble valgt som leder i LO Stat på representantskapsmøtet i november 2016. Han kom da fra vervet som forbundsleder i Norges Offisersforbund.
Aas har sin utdannelse fra Forsvaret, med befals- og krigsskole fra 1986 til 1990, og har senere supplert utdannelsen med flere høyskole- og universitetskurs.
I Forsvaret tjenestegjorde han som troppssjef og kvartermester, før han kom til Norges Offisersforbund som forbundssekretær i 1992. Han hadde blant annet ansvar for verving og kursvirksomhet.
I 2001 ble han sekretariatsleder i forbundet og deretter nestleder i 2006. I 2010 tok han over som leder av forbundet.
Aas har også vært styreleder i Forsvarets Personellservice og har ledet Forsvarets fagligpolitiske utvalg i sju år.

Aas er bosatt på Jessheim.

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no