Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Dag Westhrin

Sekretær
Mobil: 994 07 661

Dag Westhrin (født 1954) er organisert i Norsk Tjenestemannslag hvor han har vært tillitsvalgt i ulike verv fra 1986. Han ble valgt inn som sekretær i LO Stat i november 2012.

Westhrin er utdannet spesialpedagog og var leder av NTL Landsforening skoler og institusjoner fra 1994 til 2003, da han ble forbundssekretær i NTL. Som tillitsvalgt har han blant annet vært med på lønnsforhandlinger, organisasjonsendringer, oppsigelser, ansettelser, forhandlinger om særavtaler, arrangering av medlemskurs, medlemsverving etc.

Han har i de siste årene også arbeidet mye med pensjon, både folketrygd, offentlige tjenestepensjoner og innføring og tilpasning av ny folketrygd og offentlig tjenestepensjon. I tillegg har Westhrin arbeidet med NTLs internasjonale engasjement i Eritrea fra 2004 til 2007 og i Malawi fra 2007 og ut 2012.
NTL har markert seg i klima og miljøspørsmål og Westhrin har også arbeidet mye med dette feltet.

Westhrin har vært politisk aktiv i mange år og sittet i kommunestyret i Os i Hordaland i 14 år og er nå inne i sin andre periode i Nittedal, hvor han også er bosatt.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no